+31 653 163 446

Vrijblijvende offerte aanvragen

E-mail: fst@staalbv.nl

Fundering Eindhoven

Voor een bedrijf in Eindhoven hebben wij de gehele fundering verzorgd van de uitbreiding van het bedrijfspand.
Nadat het grondwerk door de opdrachtgever was uitgevoerd hebben wij de paal fundering uitgezet zodat de onderaannemer de boorpalen / avegaarpalen op de juiste plaats kon aanbrengen. Het uitzetwerk doen wij op basis van de digitale tekening met onze uitzet robot.

Na het uitharden van de avegaar palen is een werkvloer gestort om een kwalitatieve basis te hebben van waaruit kan worden verder gewerkt.

Met behulp van door ons ontwikkelde bekisting-afstandhouders hebben we de fundering bekisting uitgezet. Wederom met behulp van de uitzet robot.

De wapening is aangebracht conform de tekeningen van de constructeur waarna de bekisting is gesteld. Met behulp van onze uitzetrobot zijn de ankers op hoge nauwkeurigheid gesteld conform het ankerplan. Speciaal ter plaatse van de te stellen ankers is de bekisting extra ondersteund zodat de maatvoering van de fundering ankers ook tijdens het storten kan worden gegarandeerd.

Na het storten van de beton is nog een extra controle gedaan op de juiste positie en aantallen van de ankers zodat de fundering kan uitharden met de juiste maatvoering.