+31 653 163 446

Vrijblijvende offerte aanvragen

E-mail: fst@staalbv.nl

Funderingspaal paalfundering

Omdat een groot deel van de Nederlandse bodem een slappe ondergrond vormt, is het vaak noodzakelijk een (betonnen) paalfundering te plaatsen. De funderingspaal ontleent zijn draagvermogen door te steunen op de dieper gelegen vaste grond of door op kleef te hangen aan de omringende grond.

De funderingspaal kan afhankelijk van de situatie grondverdringend, door bijvoorbeeld heien, of, door uitboren van de grond, niet grondverdringend gebeuren.

Boorpaal

Een veel door Klerks-Staal toegepaste funderingspaal techniek in de kassenbouw is de boorpaal. Met behulp van een grote boor wordt de grond weg geboord en ontstaat een zuiver rond gat tot de gewenste diepte. Kort na het er uittrekken van de boor wordt het gat gevuld met beton. Deze techniek leent zich in het bijzonder voor het maken van funderingspalen bij een relatief lage grondwaterstand. Door het snel vullen van het gat met beton, afhankelijk van de grondsoort, krijgt het grondwater nauwelijks kans.

Avegaarpaal

Een avegaarpaal is ook een in de grond gevormde funderingspaal. Met behulp van een holle boor wordt een gat in de bodem geboord. Eenmaal op de juiste diepte wordt de avegaarpaal langzaam omhoog getrokken en gelijktijdig wordt door de holle ruimte van de boor beton naar beneden gepompt. Op deze wijze ontstaat de funderingspaal. Op maaiveld niveau wordt de funderingspaal netjes afgewerkt en wordt er een wapeningskorf ingebracht. Een groot voordeel van deze boortechniek is dat het nagenoeg trillingsvrij en geluidsarm kan worden uitgevoerd.

Schroefpaal

Voor eenvoudigere toepassingen kan ook gewerkt worden met een schroefpaal. Klerks-Staal gebruikt deze techniek veelal voor tijdelijke voorzieningen tijdens het werken. Een schroefpaal kan het beste worden vergeleken met een schroef in hout echter dan in de bodem. Het gaat dan natuurlijk om hele grote schroeven. Voor het inschroeven van deze funderingspaal is een krachtige boormotor nodig die op de machines van Klerks-Staal aanwezig zijn.

Pulspaal

Een pulspaal wordt opgebouwd uit stalen buisdelen. De buisdelen worden de grond in gedrukt terwijl er gelijktijdig onder de paal zand wordt weggespoeld met behulp van water. afhankelijk van de beschikbare werkhoogte kan met lange of korte stalen buisdelen worden gewerkt. Door het meervoudig stapelen van deze buizen kunnen grote dieptes worden bereikt in relatief beperkte werkhoogtes. Ideaal om onder bestaande gebouwen in kruipruimtes toe te passen.

Heipaal

Bij dieper in de grond gevormde funderingspalen bestaat er altijd een kleine onzekerheid of de gewenste doorsnede op alle dieptes voldoende is bereikt. Om absolute zekerheid te krijgen is het raadzaam te kiezen voor een heipaal. Een heipaal is een funderingspaal van prefab beton die met ruim voldoende lengte in de grond wordt geslagen met een heiblok machine. Als voldoende weerstand is bereikt bij het inkloppen stoppen we met heien en wordt het restant van de paal afgehakt. Het zogenaamde koppensnellen. de vrijgekomen wapening kan gebruikt worden om in de funderingsbalken te vlechten. Aandachtpunten bij deze methode zijn geluid en trillingen. Hierdoor kan omgevingsschade ontstaan.